035-5238300 info@wifi-support.nl
Selecteer een pagina

Het is inmiddels pure noodzaak om te weten wie er verbinding maakt met je netwerk. Zijn het medewerkers of mensen van buitenaf.

Bring your own device (Boyd)

Meer en meer maken ook medewerker gebruik van een eigen device om informatie en gegevens te raadplegen van het bedrijf. En daarmee wordt het belang om eigen data en programmatuur en bedrijfsdata en netwerk goed te onderscheiden en af te schermen. Gegevens die eenmaal op een BOYD device staan vallen buiten de verantwoordelijkheid van het bedrijf

Beveiliging omdraaien

Rene van der Klis “We moeten de security omdraaien en benaderen vanuit de persoon, locatie, device en meerdere aanvullende authenticatie methodes voordat we toegang tot het bedrijfsnetwerk verlenen. Denk aan certificaat, gezicht, en biometrische authenticatie gekoppeld aan Clearpass policy management.”

Beleid en beheer

Zeker met de nieuwe meldplicht datalekken (jan 2016) zal iedere organisatie beleid moeten maken hoe ze omgaat met voorlichting naar werknemers en beheer van toegang tot netwerken.

Lees het hele artikel en de bijdrage van René in Fokus – Digitalisering Actueel (bladzijde 7)